Juridische kennisgeving

De site die toegankelijk is op www.chateausaintetienne.fr en alle subdomeinen (hierna te noemen “Site”) is bedoeld voor de persoonlijke informatie van de internetgebruikers die er gebruik van maken. Toegang tot en gebruik van deze site zijn onderworpen aan de volgende “Juridische kennisgevingen” evenals de van toepassing zijnde wetten en / of voorschriften. De verbinding en de toegang tot deze Site impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van alle bepalingen van deze juridische vermeldingen.

Het bedrijf dat de Site bezit behoudt zich het recht voor om de huidige Juridische kennisgeving en alle elementen, producten of diensten die op de Site worden gepresenteerd, zonder kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen zijn bindend voor internetgebruikers die deze aan de Site gekoppelde juridische vermeldingen moeten raadplegen.

Deze juridische vermeldingen zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Publicatie

Deze website www.chateausaintetienne.fr is gepubliceerd door::

M. VATVATNE Håvard
Chambres d’Hôtes
Château de Saint Étienne
Lieu-dit Saint Étienne
03150 Saint-Gérand-le-Puy
Allier – France
Telefoon : +33 (0) 6 48 62 96 12

en gehost door:

One.com
57, Rue d’Amsterdam
Paris 75008

Zijn model voldoet aan de W3C-normen

Intellectuele eigendomsrechten

Mr VATVATNE Håvard informeert gebruikers van deze site dat veel elementen ervan worden beschermd door auteursrecht: dit kan foto’s, artikelen, tekeningen, geanimeerde sequenties omvatten, digitaal audio- of videoformaat, enzovoort

De aldus beschermde elementen zijn eigendom van M. VATVATNE Håvard

Als zodanig is elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, marketing, gedeeltelijk of volledig door een proces en op welk medium dan ook (papier, digitaal, …) verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. door Mr VATVATNE Håvard, met uitzondering van de uitzonderingen die wettelijk zijn toegestaan op grond van artikel 122-5 van de code de la propriété intellectuelle, op straffe van schending van auteursrechten en / of modellen en / of handelsmerken, gestraft met drie (3) jaar gevangenisstraf en driehonderdduizend euro (€ 300.000) boete in geval van inbreuk op auteursrecht en vier (4) jaar gevangenisstraf en vierhonderdduizend euro (400 000 €) boete in het geval van namaak.
Bescherming van persoonlijke gegevens en cookies

1 – Persoonlijke gegevens:

Het raadplegen van de Site is mogelijk zonder dat u uw identiteit of andere persoonlijke informatie over u hoeft te onthullen.
Het verzamelen van bepaalde persoonlijke informatie is nodig om uw verzoeken om informatie te beantwoorden via het contactformulier.

De verzamelde informatie is onderhevig aan computerverwerking. U hebt het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. (Artikel 34 van de wet “Informatique et Libertés”). Dit recht kan worden uitgeoefend met:

M. VATVATNE Håvard
Chambres d’Hôtes
Château de Saint Étienne
Lieu-dit Saint Étienne
03150 Saint-Gérand-le-Puy
Allier – France
Telefoon : +33 (0) 6 48 62 96 12

De verzamelde gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard vanaf de datum van gebruik van het contactformulier op de site.
In overeenstemming met artikel 27 van de Franse wet “Informatique et Libertés” n ° 78-17, is de Site onderworpen aan een verklaring van de verwerking van persoonsgegevens die is geïmplementeerd als onderdeel van een website met de CNIL.

2 – Cookies :

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de site een systeem van cookies heeft opgezet.

Cookies zijn bestanden die naar de harde schijf van gebruikers worden verzonden om navigatie op de site te vergemakkelijken en presentielijststatistieken vast te stellen. In geen geval bevatten deze cookies persoonlijk identificeerbare informatie.

De gebruiker kan het verzenden van cookies uitschakelen door de instelling van zijn browser te wijzigen.
Beperking van aansprakelijkheid

U gebruikt de Site uitsluitend onder uw volledige verantwoordelijkheid. Mr VATVATNE Håvard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, zoals onder meer materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financiële schade als gevolg van het gebruik van deze site of sites die daarmee verband houden.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Gebruikers van de site verbinden zich ertoe de huidige wettelijke kennisgevingen te respecteren en de site onder hun verantwoordelijkheid te gebruiken. De gebruiker wordt geacht deze juridische kennisgeving te hebben aanvaard door eenvoudigweg de Site te raadplegen. Elke raadpleging van de Site impliceert de aanvaarding van deze juridische kennisgevingen in hun laatste versie.

Gebruikers moeten met name hun technische apparatuur beschermen tegen elke vorm van besmetting door virussen en / of inbraakpogingen, Mr VATVATNE Håvard kan in dit geval niet verantwoordelijk worden gehouden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser zijn opgeslagen wanneer u een site bezoekt die onderhevig is aan de instellingen van uw browser. Ze worden gebruikt om uw apparaat te herkennen wanneer u verbinding maakt met deze site.
Cookies uitgelegd

Cookies houden vaak uw instellingen voor een website bij, zoals de taal of locatie van uw voorkeur. Wanneer u terugkeert naar de site, geeft uw browser cookies terug die bij de site horen. Hierdoor kan de site u gepersonaliseerde informatie aanbieden die overeenkomt met uw behoeften.

Cookies kunnen een grote verscheidenheid aan informatie bevatten, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie. Deze informatie kan echter alleen worden bewaard als u deze verstrekt: websites kunnen geen toegang krijgen tot informatie die u niet hebt verstrekt en hebben geen toegang tot andere bestanden op uw computer.

Standaard zijn de activiteiten van het bewaren en verzenden van cookies transparant voor u. U kunt echter uw browserinstellingen wijzigen zodat u cookieverzoeken kunt goedkeuren of weigeren, uw cookies automatisch kunt wissen wanneer u uw browser sluit en meer.

Welke cookies gebruiken we?

Op deze site gebruiken we cookies:

om de werking van de site te optimaliseren, dat is uw taal en uw weergave-instellingen
om statistieken en tellingen van de frequentie en het gebruik van de verschillende secties en inhoud van onze site op te stellen om studies uit te voeren om de inhoud te verbeteren

Hoe cookies instellen?

U kunt cookies volledig uitschakelen in uw browser. In dit geval werkt de site niet normaal maar kunt u nog steeds basisacties uitvoeren.

als u de Internet Explorer-browser gebruikt

In Internet Explorer

 • Klik op de knop “Hulpprogramma’s”,
 • Vervolgens op “Internetopties”
 • Verplaats op het tabblad Privacy de cursor omhoog om alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies toe te staan
 • Klik vervolgens op “OK”

als u de Firefox-browser gebruikt

 • Ga naar het menu “Extra” van de browser
 • Selecteer vervolgens het menu “Opties”
 • Klik op het tabblad« privacy »
 • Schakel het selectievakje ‘Cookies accepteren’ uit
 • Klik vervolgens op “OK”

als u de Safari-browser gebruikt

 • Kies in uw browser het menu “Bewerken”
 • Selecteer vervolgens “Voorkeuren”
 • Klik op “Vertrouwelijkheid”
 • Zet de “Blokkeer cookies” instelling op “Altijd”
 • Klik vervolgens op “OK”

als u de Google Chrome-browser gebruikt

 • Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk
 • Selecteer “Instellingen”
 • Klik op “Toon geavanceerde instellingen”
 • In de sectie “Vertrouwelijkheid”
 • Klik op de knop “Instellingen voor inhoud”
 • In de sectie “Cookies”
 • Selecteer “Verbied alle sites om gegevens op te slaan”
 • Vink het vakje “Blokkeer cookies en site-informatie van derden” aan
 • Klik vervolgens op “OK”

Gegevensbeschermingsbeleid

M. VALVATNE Håvard | Château de Saint Étienne

Uw persoonlijke gegevens – wat betekent dit voor u?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan geschieden door de informatie alleen of in combinatie met enige andere informatie waarover de verantwoordelijke beschikt of die waarschijnlijk in het bezit komt. De verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de GDPR-voorschriften.

Wie zijn wij?

M. VATVATNE Håvard
Chambres d’Hôtes
Château de Saint Étienne
Lieu-dit Saint Étienne
03150 Saint-Gérand-le-Puy
Allier – France
Telefoon : +33 (0) 6 48 62 96 12

is de gegevensbeheerder.
Dit betekent dat het bovenstaande beslist hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Hoe verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

M. VATVATNE Håvard voldoet aan zijn verplichtingen onder de AVG:

door persoonlijke gegevens up-to-date te houden;
door het veilig op te slaan en te vernietigen;
door geen overmatige hoeveelheden gegevens te verzamelen of te behouden;
door persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en
door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Welke gegevens verzamelen we van u?

Wij verzamelen uw gegevens die door u worden verstrekt in het contactformulier op de website www.chateausaintetienne.fr. Geen andere persoonlijke gegevens zullen of kunnen worden verzameld via deze website en / of het contactformulier.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

– om de via het contactformulier gestelde vragen te beantwoorden

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen op een webserver of in een online database.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Gebruik van het contactformulier zoals vermeld impliceert dat u akkoord gaat met ons GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Als u zich niet kunt vinden in onze voorwaarden en liever geen contact met ons opneemt via het contactformulier, kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer dat op de website wordt vermeld of door ons een e-mail te sturen via het e-mailadres dat op de website wordt vermeld.

 

Pin It on Pinterest